Træer og buske

Umiddelbart efter kyndelmisse dukker de første frivillige op. Så snart vejret er til det, er de igang med at fælde træer til næste års brænde.

Snart efter kommer turen til pilebedene. Der bliver høstet og nye stiklinger sættes.

Efterhånden som foråret nærmer sig, pusles der mere og mere i “Den lille planteskole”. Det er altid spændende at se, hvad der har overlevet vinteren. Der sås, prikles og stiklingeformeres.

Sommeren går mest med at nyde frugten af buske og træer.

I august og september er der stadig en del at høste, men det er også tid til beskæring.

Ofte finder vi et selvsået træ eller en selvsået busk. Skal den flyttes, bliver det gjort i oktober, inden vi går i vinterhi.

 

aebletrae-nakuhel