Aktiviteter

Undersøgelser viser at naturen kan bruges som ressource for et bedre helbred, ikke blot når det gælder fysisk træning, men også ved mere stille aktiviteter, som især egner sig til at styrke den mentale sundhed.

Det blev  i foråret 2016 starten på Faery Meadows. En lille gruppe tidligere stressramte kvinder mødtes ugentligt i området for i uformelle rammer at styrek hinanden i et udendørs fællesskab. I forlængelse heraf blev der ind over sommeren afholdt ”langsomme lørdage” – et åbent tilbud for lokale borgere.

Siden er der blevet lavet en lille shelterplads, som nu danner base for forskellige husflid- og friluftsaktiviteter.

I  2017 startede vi op med nye aktiviteter under temaet ”Friluftsliv for piger”. Ud af det tema udsprang “Fredelige fredage” – tøseaftener med bålhygge for piger på. min. 16 år.