Åbent hus

Dagen starter om bålet på shelterpladsen. Herefter er der rundvisning  og eksempler på forskellige aktiviteter.

Vi holder hvert år åbent hus den første søndag i maj. Næste gang søndag den 3. maj 2020 fra kl 13 – 16.