Om Faery Meadows

mariehøne kravler op af stængel

Faery Meadows er navnet på et 1,5 ha naturrum syd for Bjernedeskoven og 6-8 km øst for Sorø.

Området er gammel landbrugsjord, som nu har ligget brak i hen ved 10 år. Der er i området en naturlig opvækst af tjørn, ask, eg, birk og (især) rødel og pil.

Vision

Med Faery Meadows ønsker vi at skabe et uderum, hvor mennesker, dyr og planter kan trives.

  • en lille oase i en ofte hektisk og fortravlet verden.

Hvem er vi

Stedet drives og udvikles af en lille gruppe frivillige med naturvejleder Tonie Bjørneskov som initiativtager og tovholder.

I Faery Meadows byder vi alle ind med det vi kan. Nogle er hjælpere, nogle kommer på visit i ny og næ, og andre igen er faste brugere.

Vores historie

Idéen til Faery Meadows tog form ind over foråret 2016. Her havde en lille gruppe mennesker med sensitive udfordringer (stress, PTSD, HSP m.l.) fundet sammen om aktiviteter i naturen. Foråret gik med at plante til med buske og træer, etablere grisefolde og andre forskellige småprojekter.

Faery Meadows har siden 2016 bl.a. dannet ramme om

  • en selvhjælpsgruppe for tidligere stressramte 
  • – fredelige fredage og friluftsliv for piger
  •  langsomme lørdage og stille søndage– med forskellige husflidsaktiviteter og andre syslerier omkring bålet.
  •  Naturens dag – et åbent hus arrangement med temaet ”Find ro i naturen”.
  • Nat i naturen – en rollespilsaften/nat på shelterpladsen
en gruppe mennesker i rundkreds  på grøn plæne
Naturens dag 2016
mor og lille pige sidder i to stole i et åbent, grønt område
Sommerhygge 2018
Rul til toppen